Aloitimme teeman "Minä tutkijana". Lappeen 2D:n oppilaat saivat valita ryhmissä mieleisensä eläimen.

Tutkimus aloitettiin kokoamalla yhteinen käsitekartta työskentelyn tueksi (SimpleMind+). Käsitekartta tulostettiin jokaiselle ja liimattiin vihkoon. Lapset jakoivat ryhmissään käsitekartan osa-alueet. He etsivät tietoa kirjoista ja Ipadeistä (luontoportti.com) ja kirjoittivat ne ylös. Tiedot kuvineen koottiin kunkin ryhmän omalle alustalle. Opetus muille tapahtui Gallery Walkin avulla.

Toimittaja: 
Ritva Virtanen

Avainsanat: