Opetushallituksen rahoittama Taped -tablet pedagogiikka -hanke on käynnissä!

Taped -hankkeessa mallinnetaan luokka jossa oppilaat käyttävät eri käyttöjärjestelmän ja eri valmistajan laitteita. Tavoitteena on selvittää millaisia haasteita ja etuja tällainen bring your own device (BYOD) tai bring any device -tyylinen toiminta käytännössä tuo.

Verrokkiryhmänä toimii luokka jossa kaikki oppilaat käyttävät yhtä käyttöjärjestelmää ( iOS ) ja yhden valmistajan ( Apple ) laitteita. Vertaamalla oppilaiden, opettajien ja sidosryhmien kokemuksia saadaan arvokasta tietoa siitä miten näiden laitteiltaan hetero- ja homogeenisten ryhmien arkipäivän toiminta eroaa toisistaan.

Molemmat ryhmät ovat perusopetuksen alakoulun oppilasryhmiä. Ryhmien toimintaa ja kokemuksia voi seurata blogeista sekä tältä sivulta. Ryhmien opettajat ovat myös myöhemmin tavattavissa seminaareissa ja messuilla ( ITK ym. ) jutustelua ja kokemusten vaihtoa varten.

Taped -hanke on "jatkoa" Sormet -hankkeelle vaikkakin se on itsenäinen hanke.

Toivottavasti Taped -hankkeen toiminta herättää ansaittua kiinnostusta, sillä oppilaiden omien laitteiden hyödyntämisestä oppimisessa puhutaan paljon. Millaisia asioita tällaisesta toimintamallissa tulee eteen, on tämän hankkeen tavoitteena selvittää. 

Seuraa Taped -ryhmän toimintaa osoitteessa taped.ejuttu.fi